Eisaks un Varnelis iekA?auti Latvijas izlasA� dalA�bai pasaules A?empionA?tA?

Adminjūnijs 13th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiEisaks un Varnelis iekA?auti Latvijas izlasA� dalA�bai pasaules A?empionA?tA?

No 24. a�� 27. augustam ASV pilsA�tA? LasvegasA? risinA?sies pasaules A?empionA?ts BrazA�lieA?u DA?iu a�� DA?itsu (BJJ) veterA?niem, uz kuru dosies arA� Latvijas izlases dalA�bnieki, tajA? skaitA? divi tukumnieki JA?nis Eisaks un Mareks Varnelis.

Latvijas izlases komandA? iekA?auti Anda LA�ciA�a, Evita BA�rziA�a, sportisti no kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? – JA?nis Eisaks un Mareks Varnelis, kA? arA� Andrejs Maslovs, kurA? vienlaicA�gi ir arA� A?A�s komandas treneris.

a�?Latvija pasaules A?empionA?tA? tiks pA?rstA?vA�ta pirmo reizi A?A� sporta veida pastA?vA�A?anas vA�sturA�. Esam gandarA�ti, ka mums ir dota iespA�ja bA�t pirmajiem, kuriem sanA?ks uzkA?pt uz pasaules A?empionA?ta paklA?ja. Par to liels paldies mA�su komandas vadA�tA?jam RA�dolfam BrA�manim,a�? atklA?ja Maslovs.
QV_DEVELOPER_01
400-101
Visi Latvijas komandas pA?rstA?vji, izA�emot Eisaku, A?ogad Eiropas A?empionA?tA? veterA?niem tika pie medaA?A?m. JA?nim, kurA? ir vairA?kkA?rtA�js Baltijas un Latvijas A?empionA?tu medaA?nieks, A?A�s bA�s tikai pirmA?s sacensA�bas veterA?nu grupA?.

a�?Man ir A?oti liels uztraukums un tajA? paA?A? laikA? prieks, ka tieA?i man tika piedA?vA?ts doties uz Vegasu. Tagad priekA?A? stA?v trA�s mA�neA?u sagatavoA?anA?s posms. IepriekA? tA?lA?k par Baltiju nekad neesmu startA�jis. KA? arA� pirmo reizi cA�nA�A?os veterA?nu grupA?. ManA? svara kategorijA? jau pieteikti divdesmit dalA�bnieki, bet domA?ju, ka bA�s daudz vairA?k,a�? pA?rliecinA?ts Eisaks, kurA? trenA�jas pie titulA�tA? Vladislava A?erA�avska.

Lasīt vairāk

FK “Tukuma BrA?A?i” turpina dominA�t Latvijas A?empionA?tA? arA� pA�c otrA? sabraukuma

Adminjūnijs 13th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiFK “Tukuma BrA?A?i” turpina dominA�t Latvijas A?empionA?tA? arA� pA�c otrA? sabraukuma

28. maijA? Juglas vidusskolas futbola laukumA?, RA�gA? risinA?jA?s Latvijas minifutbola A?empionA?ta otrA? sabraukuma spA�les, kurA?s pA�rnA? gada valsts labA?kA? komanda FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? uzvarA�ja FK a�?LATVIJASLOGI.LVa�? un FK a�?LokomotA�via�?.

PirmajA? spA�lA�s tukumnieki sagrA?va komandu no RA�gas a�?Latvijaslogi.lva�? ar rezultA?tu 8:2, bet tad sekoja pA?rliecinoA?a uzvara pA?r pA�rnA? gada vienu no lA�deru komandA?m FK a�?LokomotA�via�?. Jelgavniekus a�?brA?A?ia�? sakA?va ar rezultA?tu 4:0.

PA�c aizvadA�tajiem diviem posmiem a�?Tukuma BrA?A?ia�? Latvijas A?empionA?ta kopvA�rtA�jumA? ar sakrA?tajiem divpadsmit punktiem atrodas tabulas galvgalA�, bet cita Tukuma novada komanda FK a�?PA�rea�? A?obrA�d pA�dA�jo vietu.
700-501
117-201
LabA?ko TOP 10 bombardieru sarakstA? ir trA�s a�?brA?A?ua�? spA�lA�tA?ji a�� MiA�elis Reinfelds (6 vA?rti), Toms AizgrA?vis (5) un Rihards Zeilis (3).

Lasīt vairāk

JA?nis Baumanis uzvar Latvijas A?empionA?ta 2.posmA? bagijiem

Adminjūnijs 13th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiJA?nis Baumanis uzvar Latvijas A?empionA?ta 2.posmA? bagijiem

27. maijA? Vecpils trasA� aizvadA�ts Latvijas autokrosa A?empionA?ta otrais posms, par uzvarA�tA?ju bagijiem B600 klasA� kA?uva a�?Tukuma BrA?A?ua�? sportists JA?nis Baumanis, bet mA�su kluba otrs pA?rstA?vis Kaspars MeA�A?elis palika bez medaA?as.A�

PA�rnA? gada B600 klases A?empions dA?A�kstenieks Baumanis pA�c SalaspilA� pirmajA? posmA? piedzA�votA?s neveiksmes, A?ajA? posmA? bija labA?kais, aiz sevis atstA?jot Edgaru ZA�vertu un Gati Geisteru.

SavukA?rt MeA�A?elis tehnikas problA�mu dA�A? finA?la braucienA?, pA�c nobrauktiem pieciem apA?iem bija spiests izstA?ties. A�A�NA?kamais Latvijas A?empionA?ta posms risinA?sies 10. jA�nijA? ValmierA?, BrenguA?u autotrasA�.

Lasīt vairāk

JA�kabsons dosies uz Poliju, lai piedalA�tos ultramaratona sacensA�bA?s

Adminmaijs 15th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiJA�kabsons dosies uz Poliju, lai piedalA�tos ultramaratona sacensA�bA?s

20. maijA? PolijA? notiks Ultramaratona sacensA�bas skrieA?anA?, kurA? dalA�bniekiem jA?veic 73 km gara distance. A�A�m smagajA?m sacensA�bA?m pieteicies arA� sporta kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? atlA�ts Edgars JA�kabsons.

a�?Uz Poliju izbraucam ceturtdien agri no rA�ta, bet maA?i jau sestdien. Galvenais A?o sacensA�bu uzdevums ir noskriet, par rezultA?tuA�nedomA?ju,a�? atklA?ja JA�kabsons, kurA? sakarA? ar dalA�bu ultramaratonA? spiests izlaist Baltijas kausu minifutbolA?, kurA? bija jA?pA?rstA?v FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? krA?sas.

KopumA? uz ultramaratona distanci (73 km) pieteikti 186 dalA�bnieki, tajA? starpA? A?etri sportisti no Latvijas. Bez Edgara Tukuma novada krA?sas pA?rstA?vA�s arA� A?irts DakA?a.

a�?PriekA? mA�su kluba tas ir jauns izaicinA?jums. a�?Tukuma BrA?A?ia�? savulaik labA? lA�menA� pA?rstA?vA�ti 5 km skrieA?anA?, bet tagad Edgars mA�su klubam paver jaunus plaA?umus. 73 km nav A�sa distance, tA? bA�s cA�A�a ne tikai ar distanci un konkurentiem, bet arA� paA?am ar sevi. TaA?u esmu pA?rliecinA?ts, ka EdA?us parA?dA�s raksturu un atgriezA�sies mA?jA?s ar pozitA�vA?m emocijA?m. NovA�lu viA�am spA�ku un izturA�bu,a�? komentA�ja sporta kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? vadA�tA?js JA?nis Eisaks, kurA? pats savulaik piedalA�jA?s garo distanA?u skrieA?anA?.

Lasīt vairāk

FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? piedalA�sies Baltijas kausA? minifutbolA?

Adminmaijs 15th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiFK a�?Tukuma BrA?A?ia�? piedalA�sies Baltijas kausA? minifutbolA?

No 19. a�� 20. maijam RA�gA?, NSB ArkA?dija stadionA? (OjA?ra VA?cieA?a ielA? 15) notiks Baltijas kauss minifutbolA?, kurA? par A?empiona kausu cA�nA�sies divpadsmit labA?kA?s Baltijas minifutbola komandas, tajA? starpA? pA�rnA? gada valsts A?empioni FK a�?Tukuma BrA?A?ia�?.

Tukumnieki A?o A?empionA?tu uzsA?ks ar spA�li pret rA�dziniekiem, klubu a�?New Project/Tentea�?, kurus mA�su komanda ar 7:2 uzvarA�ja A?A? gada Latvijas A?empionA?ta pirmajA? sabraukuma kA?rtA?. Bet nA?kamajA? grupas spA�lA� a�?brA?A?ia�? spA�kosies ar a�?Eagle teama�? (Igaunija).

Visas Baltijas kausa spA�les tieA?ajA? A�terA? translA�s viena no lielA?kajA?m Latvijas sporta televA�zijA?m Sportacentrs TV.

JA?piezA�mA�, ka pirms gada a�?Tukuma BrA?A?ia�? Baltijas kausA?, kas risinA?jA?s Igaunijas galvaspilsA�tA? TallinA?, ieguva augsto treA?o vietu.

“GrA�ti pateikt kA?dA? sastA?vA? brauksim uz A?A�m sacensA�bA?m, to nolems spA�lA�joA?ais treneris Edgars JA�gers. Protams, centA�simies A?ogad nospA�lA�t tikpat labi kA? pA�rn, taA?u akcents mums tomA�r A?ajA? sezonA? likts uz Latvijas A?empionA?tu, jo trA�s labA?kA?s valsts komandas iegA�s ceA?azA�mi doties uz Eiropas A?empionu lA�gu SlovA�nijA?,” skaidroja sporta kluba “Tukuma BrA?A?i” vadA�tA?js JA?nis Eisaks.

Lasīt vairāk

Mareks Varnelis kA?uvis par Eiropas viceA?empionu BJJ

Adminmaijs 6th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiMareks Varnelis kA?uvis par Eiropas viceA?empionu BJJ

6. maijA? SpA?nijas pilsA�tA? BarselonA? notika Eiropas A?empionA?ts BrazA�lieA?u DA?iu a�� DA?itsu (BJJ) veterA?niem, kurA? svara kategorijA? virs 100 kg otro vietu izcA�nA�ja sporta kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? cA�kstonis Mareks Varnelis.

Marekam paveicA?s izlozA�, un viA�A? bez cA�A�as tika ielozA�ts jau pusfinA?lA?, kurA? tukumnieks spA�kojA?s ar Krievijas sportistu Mihailu Petrovu. Krievs priekA? VarneA?a nebija sA�vs pretinieks un izcA�nA�ta uzvara, pielietojot A?A�augA?anas paA�A�mienu.

FinA?lA? Marekam pretA� stA?jA?s divkA?rtA�jais pasaules A?empionA?tu medaA?nieks Pjotrs Kurkuss (Polija). Lai arA� cA�A�a ritA�ja punkts punktA?, cA�A�as izskaA�A? uzvaru izrA?va polis.

a�?A�A�, iespA�jams, bija pati sareA?A?A�tA?kA?, un tajA? paA?A? laikA? interesantA?kA? mana cA�A�a. PoA?a cA�A�as stils bija A?oti lA�dzA�gs baltkrieva cA�A�as manierA�m, ar ko es 2014. gadA? tikos Baltijas A?empionA?ta finA?lA?,a�? ar iespaidiem pA�c finA?la dalA�jA?s Mareks Varnelis, kurA? pie saviem daudzajiem sasniegumiem sportA? nule pievienojis Eiropas A?empionA?ta sudraba medaA?u.

a�?FinA?la maA?A? bija daudz metienu, spA�ka paA�A�mienu un, protams, emociju. ManuprA?t, cA�A�a izvA�rtA?s A?oti dinamiska. Biju tuvu uzvarai, taA?u polis mani paA�A�ma uz pieredzi un raksturu. Nav kauns zaudA�t tiks spA�cA�gam atlA�tam kA? Kurkuss.a�?

Lasīt vairāk

JA?nis Eisaks izcA�na 3.vietu A?A�A�pmeA?anas sacensA�bA?s TukumA?

Adminmaijs 6th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiJA?nis Eisaks izcA�na 3.vietu A?A�A�pmeA?anas sacensA�bA?s TukumA?

6. maijA? Tukuma sporta skolas stadionA? risinA?jA?s TA?livalA?a KrA�miA�a sacensA�bas A?A�A�pmeA?anA?, kurA?s veterA?nu grupA? (+35 gadi) piedalA�jA?s a�?Tukuma BrA?A?ua�? sportists JA?nis Eisaks, kurA? izcA�nA�ja treA?o vietu.

a�?Ja godA�gi, A?odien pirmo reizi mA�A?A? rokA?s turA�ju A?A�A�pu. Man piedA?vA?ja izmA�A?inA?t spA�kus A?A�A�pmeA?anA?, un es to izdarA�ju. Tiesa, meA?anas tehnika man ir gauA?A?m A?vaka, bet ar rezultA?tu esmu apmierinA?ts,a�? savu debiju A?A�A�pmeA?anA? atceras Eisaks.

a�?JebkurA? gadA�jumA? sniegums priekA? manis nebija slikts. A�eit neiet runa par to, ka ieguvu medaA?u, A?eit ir runa, ka spA�ju lidinA?t A?A�A�pu tA?lA?k par 30 m priekA? manis jaunA? sporta veidA?. a�?

Pirmos vietu A?ajos maA?o Eisaka vecuma kategorijA? izcA�nA�ja Tukuma labA?kais A?A�A�pmetA�js Sandris Limbergs, bet otrais palika Juris KoA?eurovs.

Lasīt vairāk

FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? ar divA?m uzvarA?m uzsA?kuA?i dalA�bu Latvijas A?empionA?tA?

Adminaprīlis 30th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiFK a�?Tukuma BrA?A?ia�? ar divA?m uzvarA?m uzsA?kuA?i dalA�bu Latvijas A?empionA?tA?

A�odien, 30. aprA�lA� TukumA? Pauzera pA?avu futbola stadionA? notika 2017. gada Latvijas A?empionA?ta minifutbolA? pirmais sabraukums. PA�rnA? gada Latvijas A?empioni FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? turnA�ru sA?ka ar divA?m uzvarA?m.

PirmajA? spA�lA� tukumnieki ar bezierunu rezultA?tu 6:0 sagrA?va savus novadniekus FK a�?PA�rea�?. a�?BrA?A?ua�? labA? vA?rtus divus vA?rtus guva MiA�elis Reinfelds, bet pa vienam Toms AizgrA?vis, Edgars JA�gers, MA?rtiA�A? A�verins un Sandris CA�rulis.

ArA� otrajA? spA�lA� mA�su komanda bija krietni labA?ka par saviem pretiniekiem FK a�?New Project/Tentea�? futbolistiem, no kuriem liela daA?a spA�lA� Latvijas virslA�gA? telpu futbolA?. Tukumnieki rA�dziniekus uzvarA�ja ar rezultA?tu 7:2.

MA�su komandas labA? trA�s vA?rtus guva jeb savA?ca a�?Hattricka�? T.AizgrA?vis, bet pa vienam golam pretinieku vA?rtos raidA�ja Nauris VA�toliA�A?, Artis Ostrovskis, M. Reinfelds un Rihards Zeilis.

KopumA? Latvijas A?empionA?tA? minifutbolA? par stiprA?kA?s komandas nosaukumu sacenA?as vienpadsmit klubi. KopumA? tiks aizvadA�ti pieci sabraukumi. PagaidA?m nA?kamo sabraukumu datumi nav zinA?mi.

FK a�?Tukuma BrA?A?ia�? sastA?vs:

Edgars JA�gers, Arvis A�vA�ders, Sandijs Joksts, Edgars JA�kabsons, MA?rtiA�A? A�verins, Nauris VA�toliA�A?, Sandris CA�rulis, Artis Ostrovskis, Kristaps Stivrinieks, MiA�elis Reinfelds, Rihards Zeilis, ArtA�rs Valters, Andris Sarva, Gvido Trampedahs, Toms AizgrA?vis, Dzintars Titkovs, Raivis HA?A?anoviA?s.

Lasīt vairāk

Zviedris kA?A�st par Baltijas A?empionu BJJ, Eisakam bronza

Adminaprīlis 30th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiZviedris kA?A�st par Baltijas A?empionu BJJ, Eisakam bronza

29. aprA�lA� Vseveloda ZeA?onija dA?udo skolA? norisinA?jA?s atklA?tais Baltijas A?empionA?ts BrazA�lieA?u DA?iu-DA?itsu (BJJ), kurA? dalA�bu bija pieteikuA?i arA� divi sporta kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? atlA�ti ArtA�rs Zviedris un JA?nis Eisaks.

DivkA?rtA�jais Latvijas A?empions BJJ Zviedris startA�ja svara kategorijA? virs 100 kg. ViA�A? pusfinA?lA?, pielietojot sA?pju paA�A�mienu, uzvarA�ja Robertu Vanagu VasiA?jevu (V.ZeA?onija sporta skola), bet finA?lA? bija pA?rA?ks par Vadimu Zaicevu (Giudichi team), nodroA?inot sev 2017. gada Baltijas A?empiona titulu.

JA?piebilst, ka, neskatoties uz augstajiem panA?kumiem Latvijas A?empionA?tos un citos turnA�ros, Baltijas A?empionA?tA? ArtA�rs Zviedris startA�ja pirmo reizi.

SavukA?rt Eisaks, kurA? pirms diviem gadiem Baltijas A?empionA?tA? izcA�nA�ja sudrabu svara kategorijA? lA�dz 88,2 kg, A?ogad par medaA?A?m spA�kojA?s svara kategorijA? lA�dz 94,5 kg. A�ajA? svara divA�zijA? dalA�bu bija pieteikuA?i astoA�i cA�kstoA�i.

CeturtdaA?finA?la kaujA? JA?nis, pielietojot A?A�augA?anas paA�A�mienu, viegli tika galA? ar igauA�u sportistu ManfrA�du MA�gu (Hilti BJJ PA�rnu), bet pusfinA?lA? tukumnieks ar minimA?lu punktu pA?rsvaru cieta sakA?vi pret citu igauni Vallo Isopu (VA�imala). RezultA?tA? JA?nim Eisakam treA?A? vieta.

Komandu kopvA�rtA�jumA? a�?Tukuma BrA?A?ia�? divdesmit sporta klubu konkurencA� izcA�nA�ja augsto 9.-11.vietu, jo jA?A�em vA�rA?, ka mA�su klubu pA?rstA?vA�ja tikai divi atlA�ti un abi tika pie medaA?A?m.

a�?ArtA�rs izdarA�ja visu pA�c plA?na un kA?uva par A?empionu, tikai JA?nis pusfinA?lA? cA�A�as izskaA�A? pieA?A?va kA?A�du un izlaida uzvaru no rokA?m. TomA�r JA?nim vairA?k ir jA?trenA�jas! NetrenA�joties uz augstiem rezultA?tiem nevar cerA�t. JebkurA? gadA�jumA? esmu apmierinA?ts ar abu puiA?u sniegumu,a�? savu komandas biedru sniegumu atzinA�gi novA�rtA�ja Mareks Varnelis, kurA? pats gatavojas maijA? doties uz Eiropas A?empionA?tu veterA?niem, kurA? A?ogad risinA?sies SpA?nijA?.

A�ajA? atklA?tajA? Baltijas A?empionA?tA? bez Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportistiem uz paklA?ja kA?pa arA� atlA�ti no Baltkrievijas, VA?cijas, BeA?A?ijas, Somijas, Turcijas, Indijas un BrazA�lijas.

 

Baltic Open BJJ championship 2017 best teams:
ADULT GROUP mens/womens GI

 1. GIUDICI TEAM 40 points
  2. PROFESIONALIS 31 points
  3. HOLY FAMILY GYM/ROGER GRACIE TEAM BELARUS 21 points
  4. BJJAcademyLV 20 points
  5. Hilti BJJ PA�rnu 17 points
  6. VA�imala 16 points
  7. Jiu Jitsu Team Jelgava 12 points
  8. Fighter House/Roger Gracie Academy Kaunas 11 points
  9.-11. Jujutsu.lv 10 points
  9.-11. Roger Gracie Academy Vilnius 10 points
  9.-11. Tukuma BrA?A?i 10 points
  12. Brazil 3 points
  13.-15. Daugavpils Grappling Team 1 point
  13.-15. Valmieras DA?udo Skola 1 point
  13.-15. Vsevoloda Zelonija Sporta skola 1 point
  16.-20. Satori
  16.-20. Saldus
  16.-20. Turkie
  16.-20. Tallin/EST

Lasīt vairāk

PalA�dzam savA?kt lA�dzekA?us futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai

Adminaprīlis 28th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiPalA�dzam savA?kt lA�dzekA?us futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai

A�o sestdien, 29. aprA�lA� 15:00 Pauzeru pA?avu stadionA? notiks Latvijas futbola A?empionA?ta 1.lA�gas spA�le starp vietA�jo komandu FK a�?Tukums 2000/TSSa�? un a�?PreiA?u/BJSSa�?, kas vienlaicA�gi bA�s arA� labdarA�bas spA�le. Tiks vA?kti lA�dzekA?i futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai.

Kristaps Dembovskis ir 16 gadus vecs tukumnieks, kuram pA�rnA? gada jA�lijA? diagnosticA�ja galvas smadzeA�u kreisA?s puslodes audzA�ju.

2016.gadA? Kristaps beidza 9. klasi. DeviA�us gadus spA�lA�ja futbolu klubA? A�Tukums 2000A�. Ar labiem sasniegumiem futbolA? ticis apbalvots vairA?kkA?rt – saA�A�mis A�O Kartes Futbola akadA�mijasA� izcilnieka balvu divus gadus pA�c kA?rtas. VienmA�r bijis veselA�gs, dzA�vespriecA�gs, centA�gs un pats galvenais A?oti neatlaidA�gs jaunietis.

SeptembrA� Kristaps uzsA?ka mA?cA�bas Tukums RaiA�a A?imnA?zijas 10.c klasA�. MA?cA�bas un skolu apmeklA�ja pirmo semestri. Tagad puisis veselA�bas problA�mu dA�A? spiests mA?cA�ties mA?jA?s, lai varA�tu pabeigt 10. klasi.

A�obrA�d Kristaps iet A�Viroterapijasa�? kursu. PirmA?s trA�s vakcA�nas puisim apmaksA?ja A�Viroterapijas fondsA�. Valsts diemA?A�l A?A?das vakcA�nas nesedz. PA?rA�jA?s vakcA�nas Kristapa A?imene iegA?dA?jA?s par saviem lA�dzekA?iem. Vienas vakcA�nas cena 100 eiro. Viro terapijas kurss ir nepiecieA?ams ilgstoA?i. PuiA?a A?imene ir sazinA?jusies ar profesoru BruA?inskiju, kurA? savA? klA�nikA? A?rstA� bA�rnus ar A?A?dA?m diagnozA�m.

a�?Esam nosA�tA�juA?i visu nepiecieA?amo dokumentA?ciju, tagad gaidA?m atbildi, kad varA�sim uzsA?kt A?rstA�A?anos kursu. A�rstA�A?anA?s kursa izmaksas svA?rstA?s no 20000 lA�dz 30000 a��. LA�dz A?im brA�dim, mA�s A?imene, ar radu palA�dzA�bu veiksmA�gi apmaksA?jA?m mums nepiecieA?amA?s vakcA�nas, zA?les un speciA?lo pA?rtiku, kA? arA� fizioterapiju a�� izmaksas mA�nesA� sastA?dA�ja ap 800 a��,a�? atklA?ja Kristapa mamma Laila Dembovska, kura lA�dz cilvA�kiem palA�dzA�t viA�iem.

MA�s katrs varam palA�dzA�t Kristapam tikt atpakaA? uz kA?jA?m. Ir iespA�ja pA?rskaitA�t naudiA�u uz Lailas Dembovskas (181273-11072) Swedbank kontu LV64HABA0551043349426, vai arA� apmeklA�t futbola spA�li un noziedot tur. KopA? mA�s esam stipri un varam palA�dzA�t. Savulaik mA�s spA�jA?m savA?kt naudiA�u priekA? AinA?ra VahteA?a un Rinalda Grinberga, un izdarA�sim to arA� priekA? Kristapa. A�eit neiet runa par lielA?m summA?m, katrs noziedo cik var atA?auties. Eiro pie Eiro un mA�s varA�sim palA�dzA�t Kristapam!

Lasīt vairāk