Eisaks un Varnelis iekA?auti Latvijas izlasA� dalA�bai pasaules A?empionA?tA?

By Adminjūnijs 13th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiEisaks un Varnelis iekA?auti Latvijas izlasA� dalA�bai pasaules A?empionA?tA?

No 24. a�� 27. augustam ASV pilsA�tA? LasvegasA? risinA?sies pasaules A?empionA?ts BrazA�lieA?u DA?iu a�� DA?itsu (BJJ) veterA?niem, uz kuru dosies arA� Latvijas izlases dalA�bnieki, tajA? skaitA? divi tukumnieki JA?nis Eisaks un Mareks Varnelis.

Latvijas izlases komandA? iekA?auti Anda LA�ciA�a, Evita BA�rziA�a, sportisti no kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? – JA?nis Eisaks un Mareks Varnelis, kA? arA� Andrejs Maslovs, kurA? vienlaicA�gi ir arA� A?A�s komandas treneris.

a�?Latvija pasaules A?empionA?tA? tiks pA?rstA?vA�ta pirmo reizi A?A� sporta veida pastA?vA�A?anas vA�sturA�. Esam gandarA�ti, ka mums ir dota iespA�ja bA�t pirmajiem, kuriem sanA?ks uzkA?pt uz pasaules A?empionA?ta paklA?ja. Par to liels paldies mA�su komandas vadA�tA?jam RA�dolfam BrA�manim,a�? atklA?ja Maslovs.
QV_DEVELOPER_01
400-101
Visi Latvijas komandas pA?rstA?vji, izA�emot Eisaku, A?ogad Eiropas A?empionA?tA? veterA?niem tika pie medaA?A?m. JA?nim, kurA? ir vairA?kkA?rtA�js Baltijas un Latvijas A?empionA?tu medaA?nieks, A?A�s bA�s tikai pirmA?s sacensA�bas veterA?nu grupA?.

a�?Man ir A?oti liels uztraukums un tajA? paA?A? laikA? prieks, ka tieA?i man tika piedA?vA?ts doties uz Vegasu. Tagad priekA?A? stA?v trA�s mA�neA?u sagatavoA?anA?s posms. IepriekA? tA?lA?k par Baltiju nekad neesmu startA�jis. KA? arA� pirmo reizi cA�nA�A?os veterA?nu grupA?. ManA? svara kategorijA? jau pieteikti divdesmit dalA�bnieki, bet domA?ju, ka bA�s daudz vairA?k,a�? pA?rliecinA?ts Eisaks, kurA? trenA�jas pie titulA�tA? Vladislava A?erA�avska.