Zviedris kA?A�st par Baltijas A?empionu BJJ, Eisakam bronza

By Adminaprīlis 30th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiZviedris kA?A�st par Baltijas A?empionu BJJ, Eisakam bronza

29. aprA�lA� Vseveloda ZeA?onija dA?udo skolA? norisinA?jA?s atklA?tais Baltijas A?empionA?ts BrazA�lieA?u DA?iu-DA?itsu (BJJ), kurA? dalA�bu bija pieteikuA?i arA� divi sporta kluba a�?Tukuma BrA?A?ia�? atlA�ti ArtA�rs Zviedris un JA?nis Eisaks.

DivkA?rtA�jais Latvijas A?empions BJJ Zviedris startA�ja svara kategorijA? virs 100 kg. ViA�A? pusfinA?lA?, pielietojot sA?pju paA�A�mienu, uzvarA�ja Robertu Vanagu VasiA?jevu (V.ZeA?onija sporta skola), bet finA?lA? bija pA?rA?ks par Vadimu Zaicevu (Giudichi team), nodroA?inot sev 2017. gada Baltijas A?empiona titulu.

JA?piebilst, ka, neskatoties uz augstajiem panA?kumiem Latvijas A?empionA?tos un citos turnA�ros, Baltijas A?empionA?tA? ArtA�rs Zviedris startA�ja pirmo reizi.

SavukA?rt Eisaks, kurA? pirms diviem gadiem Baltijas A?empionA?tA? izcA�nA�ja sudrabu svara kategorijA? lA�dz 88,2 kg, A?ogad par medaA?A?m spA�kojA?s svara kategorijA? lA�dz 94,5 kg. A�ajA? svara divA�zijA? dalA�bu bija pieteikuA?i astoA�i cA�kstoA�i.

CeturtdaA?finA?la kaujA? JA?nis, pielietojot A?A�augA?anas paA�A�mienu, viegli tika galA? ar igauA�u sportistu ManfrA�du MA�gu (Hilti BJJ PA�rnu), bet pusfinA?lA? tukumnieks ar minimA?lu punktu pA?rsvaru cieta sakA?vi pret citu igauni Vallo Isopu (VA�imala). RezultA?tA? JA?nim Eisakam treA?A? vieta.

Komandu kopvA�rtA�jumA? a�?Tukuma BrA?A?ia�? divdesmit sporta klubu konkurencA� izcA�nA�ja augsto 9.-11.vietu, jo jA?A�em vA�rA?, ka mA�su klubu pA?rstA?vA�ja tikai divi atlA�ti un abi tika pie medaA?A?m.

a�?ArtA�rs izdarA�ja visu pA�c plA?na un kA?uva par A?empionu, tikai JA?nis pusfinA?lA? cA�A�as izskaA�A? pieA?A?va kA?A�du un izlaida uzvaru no rokA?m. TomA�r JA?nim vairA?k ir jA?trenA�jas! NetrenA�joties uz augstiem rezultA?tiem nevar cerA�t. JebkurA? gadA�jumA? esmu apmierinA?ts ar abu puiA?u sniegumu,a�? savu komandas biedru sniegumu atzinA�gi novA�rtA�ja Mareks Varnelis, kurA? pats gatavojas maijA? doties uz Eiropas A?empionA?tu veterA?niem, kurA? A?ogad risinA?sies SpA?nijA?.

A�ajA? atklA?tajA? Baltijas A?empionA?tA? bez Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportistiem uz paklA?ja kA?pa arA� atlA�ti no Baltkrievijas, VA?cijas, BeA?A?ijas, Somijas, Turcijas, Indijas un BrazA�lijas.

 

Baltic Open BJJ championship 2017 best teams:
ADULT GROUP mens/womens GI

 1. GIUDICI TEAM 40 points
  2. PROFESIONALIS 31 points
  3. HOLY FAMILY GYM/ROGER GRACIE TEAM BELARUS 21 points
  4. BJJAcademyLV 20 points
  5. Hilti BJJ PA�rnu 17 points
  6. VA�imala 16 points
  7. Jiu Jitsu Team Jelgava 12 points
  8. Fighter House/Roger Gracie Academy Kaunas 11 points
  9.-11. Jujutsu.lv 10 points
  9.-11. Roger Gracie Academy Vilnius 10 points
  9.-11. Tukuma BrA?A?i 10 points
  12. Brazil 3 points
  13.-15. Daugavpils Grappling Team 1 point
  13.-15. Valmieras DA?udo Skola 1 point
  13.-15. Vsevoloda Zelonija Sporta skola 1 point
  16.-20. Satori
  16.-20. Saldus
  16.-20. Turkie
  16.-20. Tallin/EST