PalA�dzam savA?kt lA�dzekA?us futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai

By Adminaprīlis 28th, 2017jaunumiKomentāri ir izslēgtiPalA�dzam savA?kt lA�dzekA?us futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai

A�o sestdien, 29. aprA�lA� 15:00 Pauzeru pA?avu stadionA? notiks Latvijas futbola A?empionA?ta 1.lA�gas spA�le starp vietA�jo komandu FK a�?Tukums 2000/TSSa�? un a�?PreiA?u/BJSSa�?, kas vienlaicA�gi bA�s arA� labdarA�bas spA�le. Tiks vA?kti lA�dzekA?i futbolista Kristapa Dembovska A?rstA�A?anai.

Kristaps Dembovskis ir 16 gadus vecs tukumnieks, kuram pA�rnA? gada jA�lijA? diagnosticA�ja galvas smadzeA�u kreisA?s puslodes audzA�ju.

2016.gadA? Kristaps beidza 9. klasi. DeviA�us gadus spA�lA�ja futbolu klubA? A�Tukums 2000A�. Ar labiem sasniegumiem futbolA? ticis apbalvots vairA?kkA?rt – saA�A�mis A�O Kartes Futbola akadA�mijasA� izcilnieka balvu divus gadus pA�c kA?rtas. VienmA�r bijis veselA�gs, dzA�vespriecA�gs, centA�gs un pats galvenais A?oti neatlaidA�gs jaunietis.

SeptembrA� Kristaps uzsA?ka mA?cA�bas Tukums RaiA�a A?imnA?zijas 10.c klasA�. MA?cA�bas un skolu apmeklA�ja pirmo semestri. Tagad puisis veselA�bas problA�mu dA�A? spiests mA?cA�ties mA?jA?s, lai varA�tu pabeigt 10. klasi.

A�obrA�d Kristaps iet A�Viroterapijasa�? kursu. PirmA?s trA�s vakcA�nas puisim apmaksA?ja A�Viroterapijas fondsA�. Valsts diemA?A�l A?A?das vakcA�nas nesedz. PA?rA�jA?s vakcA�nas Kristapa A?imene iegA?dA?jA?s par saviem lA�dzekA?iem. Vienas vakcA�nas cena 100 eiro. Viro terapijas kurss ir nepiecieA?ams ilgstoA?i. PuiA?a A?imene ir sazinA?jusies ar profesoru BruA?inskiju, kurA? savA? klA�nikA? A?rstA� bA�rnus ar A?A?dA?m diagnozA�m.

a�?Esam nosA�tA�juA?i visu nepiecieA?amo dokumentA?ciju, tagad gaidA?m atbildi, kad varA�sim uzsA?kt A?rstA�A?anos kursu. A�rstA�A?anA?s kursa izmaksas svA?rstA?s no 20000 lA�dz 30000 a��. LA�dz A?im brA�dim, mA�s A?imene, ar radu palA�dzA�bu veiksmA�gi apmaksA?jA?m mums nepiecieA?amA?s vakcA�nas, zA?les un speciA?lo pA?rtiku, kA? arA� fizioterapiju a�� izmaksas mA�nesA� sastA?dA�ja ap 800 a��,a�? atklA?ja Kristapa mamma Laila Dembovska, kura lA�dz cilvA�kiem palA�dzA�t viA�iem.

MA�s katrs varam palA�dzA�t Kristapam tikt atpakaA? uz kA?jA?m. Ir iespA�ja pA?rskaitA�t naudiA�u uz Lailas Dembovskas (181273-11072) Swedbank kontu LV64HABA0551043349426, vai arA� apmeklA�t futbola spA�li un noziedot tur. KopA? mA�s esam stipri un varam palA�dzA�t. Savulaik mA�s spA�jA?m savA?kt naudiA�u priekA? AinA?ra VahteA?a un Rinalda Grinberga, un izdarA�sim to arA� priekA? Kristapa. A�eit neiet runa par lielA?m summA?m, katrs noziedo cik var atA?auties. Eiro pie Eiro un mA�s varA�sim palA�dzA�t Kristapam!